Anoder

Vi leverer kvalitetsanoder fra Martyr.
ANODER
Anode huskeregler:
1. Bytt anoder når de er 50% forbrukt. En tæringsindikator anode hjelper deg med dette.
2. Vær sikker på at anoden har god kontakt med underlaget – fjern maling.
3. Beskytt trimplan individuelt.
4. Benytt nye fester til anoder på drev (følger som regel med anoden), selv rustfritt stål feiler pga korrosjon.
5. Hold drevet nedsenket i vann slik at anoden kan fungere.
6. Mal IKKE anoden, den vil da ikke fungere.
7. Bland IKKE ulike typer anoder på samme båt, aluminiumsanoder vil f.eks. forsøke å beskytte zink anoder.
8. Bruk IKKE zink anoder på aluminiums drev – de vil ikke gi korrekt beskyttelse.
9. Bruk ikke magnesium anoder på drev i salt- eller brakkvann – de vil “overbeskytte” aluminiumen